Bài tập 6 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 47 VBT lịch sử 7: Hồ Quý Ly tiến hành cải cách toàn diện là vì

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý mà em cho là đúng:

Hồ Quý Ly tiến hành cải cách toàn diện là vì:

☐ A. Muốn xóa bỏ mọi chính sách của nhà Trần

☐ B. Muốn gây thanh thế cho mình

☐ C. Đại Việt lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhân dân khổ cực, triều đình rối ren, tài chính kiệt quệ

☐ D. Muốn cho Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất vùng thời bấy giờ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Hồ thành lập, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ C. Đại Việt lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhân dân khổ cực, triều đình rối ren, tài chính kiệt quệ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài