Bài tập 1 trang 27 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 27 VBT lịch sử 8: Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thường được gọi là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thường được gọi là gì? Vì sao lại gọi như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục II: Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được gọi là: Chủ nghĩa tư bản độc quyền (hay chủ nghĩa đế quốc).

- Vì đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản giai đoạn này là: Sự hình thành các tổ chức độc quyền; và tăng cường xâm lược thuộc địa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close