Bài tập 1 trang 21 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 21 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôi theo các ý sau đây

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những việc Đinh Bộ Lĩnh đã làm sau khi lên ngôi theo các ý sau đây:

- Đặt tên nước

- Định đô

- Phong vương

- Các biện pháp xây dựng đất nước

- Quan hệ đối ngoại

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Đinh xây dựng đất nước

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Đặt tên nước: Đại Cồ Việt

- Định đô: Hoa Lư

- Phong vương: cho các con và tướng lĩnh thân cận như Đinh Điền, Nguyễn Bặc,…

- Các biện pháp xây dựng đất nước:

+ Xây dựng kinh thành Hoa Lư kiên cố, bao gồm Nội thành và Ngoại thành.

+ Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước.

+ Cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

+ Dùng các hình phạt khắc nghiệt đối với những kẻ phạm tội.

- Quan hệ đối ngoại: sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close