Bài tập 2 trang 21 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 21 VBT lịch sử 7: Việc Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt

Quảng cáo

Đề bài

Việc Đinh Bộ Lĩnh là người Việt đầu tiên xưng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu là Thái Bình nói lên điều gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng nhất:

☐ Xem mình là vua một nước lớn mạnh.

☐ Khẳng định người Việt có giang sơn bờ cõi riêng.

☐ Khẳng định nước ta ngang hàng với nhà Tống (ở Trung Quốc).

☐ Không phụ thuộc vào bất cứ một một nước nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Đinh xây dựng đất nước, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Khẳng định nước ta ngang hàng với nhà Tống (ở Trung Quốc).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài