Bài 9 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Tìm x và y trong hình 27.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x và y trong hình 27

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm x : Vận dụng kiến thức “Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền”.

- Tìm y : Dùng định lí Pi-ta-go hoặc hệ thức lượng về các cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

\({6^2} = 8.x \Rightarrow x = 36:8 = 4,5\)

\(y = \sqrt {{6^2} + 4,{5^2}}  = \sqrt {36 + 20,25}  = 7,5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close