Bài 7 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 87 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính x và y trong hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Trong tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{1}{{{x^2}}} = \dfrac{1}{{{1^2}}} + \dfrac{1}{{{2^2}}} = 1 + \dfrac{1}{4} = \dfrac{5}{4}\) \( \Rightarrow {x^2} = \dfrac{4}{5} \Rightarrow x = \sqrt {\dfrac{4}{5}} \) \( = \dfrac{{4\sqrt 5 }}{5}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close