Bài 8.6 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.6 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng.

Quảng cáo

Đề bài

Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau \(18mm\). Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là \(10300N/m^3\) và của xăng là \(7000N/m^3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất chất lỏng: \(p = d.h\) 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(h=18mm\)

\(d_1=7000N/m^3\)

\(d_2=10300N/m^3\)

Xét 2 điểm \(A\), \(B\) trong \(2\) nhánh nằm trong cùng \(1\) mặt phẳng ngang trùng với mặt phân cách giữa xăng và nước biển.

Ta có: \(P_A = P_B\) mặt khác \(P_A = d_1.h_1\), \(P_B = d_2.h_2\)

\(\rightarrow d_1.h_1 = d_2.h_2\)

Ta có \(h_2 = h_1 – h \Rightarrow  d_1.h_1 = d_2.(h_1 – h )\)

\(\Rightarrow (d_2 – d_1)h_1 = {d_2}h\)

\(\Rightarrow {h_1} = \dfrac{{{d_2}.h}}{{{d_2} - {d_1}}} = \dfrac{{10300.18}}{{10300 - 7000}}\)\(\, \approx 56,2\,mm\)

Loigiaihay.com

 • Bài 8.7 trang 27 SBT Vật lí 8

  Giải bài 8.7 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5.

 • Bài 8.8 trang 27 SBT Vật lí 8

  Giải bài 8.8 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?

 • Bài 8.9 trang 27 SBT Vật lí 8

  Giải bài 8.9 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Hình 8.6 vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để:

 • Bài 8.10 trang 28 SBT Vật lí 8

  Giải bài 8.10 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thì áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình.

 • Bài 8.11 trang 28 SBT Vật lí 8

  Giải bài 8.11 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d2 = 1,5d1, chiều cao h2 = 0,6h1.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close