Giải bài 8.37 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau:

Câu a

Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

Phương pháp giải:

- Kéo dài các tia MA và MC.

- Các điểm nằm trên hai tia của hai góc thì không được gọi là điểm nằm trong góc.

Lời giải chi tiết:

Các điểm nằm trong góc AMC là : điểm P

Câu b

Cho biết số đo góc AMC bằng cách đo.

Phương pháp giải:

Sử dụng thước đo góc:

+ Đặt tâm của thước trùng với điểm B

+ Tia BD trùng với vạch 0

+ Tia BA nằm trên vạch ghi số đo của góc

Lời giải chi tiết:

\(\widehat {AMC} = 45^\circ \).

Câu c

Sắp xếp các góc NMA , AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Phương pháp giải:

So sánh số đo các góc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\widehat{NMA}=15^0; \widehat{CMQ}=30^0; \widehat{AMC}=45^0\) nên \(\widehat{NMA}< \widehat{CMQ} < \widehat{AMC}\) 

Vậy các góc theo thứ tự tăng dần là: \(\widehat{NMA}; \widehat{CMQ} ; \widehat{AMC}\)

Quảng cáo
close