Bài 6.12 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.12 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 800kg chạy thẳng đều trên mặt đường nằm ngang.

Quảng cáo

Đề bài

Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng \(800kg\) chạy thẳng đều trên mặt đường nằm ngang.

a) Tính lực kéo của ngựa biết lực ma sát chỉ bằng \(0,2\) lần trọng lượng của xe.

b) Để xe bắt đầu chuyển bánh, ngựa phải kéo xe bởi lực bằng \(4000N\)

So sánh với kết quả câu \(1\) và giải thích vì sao có sự chênh lệch này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về hai lực cân bằng: Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P=10m\)

Sử dụng lí thuyết về lực ma sát

Lời giải chi tiết

a) \({F_k} = {F_{msn}} =0,2.P =0,2.10.m\\=0,2.10.800= 1600N\)

b) Ban đầu xe đang đứng yên, nên muốn xe bắt đầu chuyển động thì phải tác dụng một lực lớn hơn lực ma sát trên, nghĩa là lực kéo lớn hơn \(1600N\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6: Lực ma sát
Quảng cáo
list
close
Gửi bài