Bài 6 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 6 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9:Theo NTBS về mặt số lượng đơn phân thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Theo NTBS về mặt số lượng đơn phân thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

A. A + G = T + X

B. A = T; G = X

C. A + T + G = A + X + T

D. A + X + T = G + X + T

Phương pháp giải - Xem chi tiết

NTBS: A liên kết với T, G liên kết với X

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án

A. A + G = T + X

B. A = T; G = X

C. A + T + G = A + X + T

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close