Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 18 Vở bài tập Sinh học 9

  Giải bài tập 1 trang 18 VBT, VBT Sinh học 9: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài, P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

 • pic

  Bài 2 trang 18 Vở bài tập Sinh học 9

  Giải bài tập 2 trang 18 VBT Sinh học 9: Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 18 Vở bài tập Sinh học 9

  Giải bài tập 3 trang 18 VBT Sinh học 9: Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau

 • pic

  Bài 4 trang 18,19 Vở bài tập Sinh học 9

  Giải bài tập 4 trang 18-19 VBT Sinh học 9: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

 • pic

  Bài 5 trang 19 Vở bài tập Sinh học 9

  Giải bài tập 5 trang 19 VBT Sinh học 9:Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn.

Gửi bài Gửi bài