Bài 5.6 trang 16 SBT Vật lí 8

Giải bài 5.6 trang 16 sách bài tập vật lí 8. Nếu vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, có cường độ 2N. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật. Chọn tỉ xích 2N ứng với 1cm.

Quảng cáo

Đề bài

Vật nặng \(0,5kg\) đặt trên mặt sàn nằm ngang (H.5.2)

a) Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật.

b) Nếu vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, có cường độ \(2N\). Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật. Chọn tỉ xích \(2N\) ứng với \(1cm\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P=10m\)

Sử dụng lí thuyết hai lực cân bằng

Sử dụng lí thuyết về biểu diễn vecto lực

Lời giải chi tiết

a) Vật nằm yên trên sàn nên các lực tác dụng lên vật bao gồm: trọng lực \(\overrightarrow {P}\), lực đỡ của mặt sàn\(\overrightarrow {Q}\). Hai lực \(\overrightarrow {P}\) và \(\overrightarrow {Q}\) là hai lực cân bằng có độ lớn:

\(Q = P = 10.m = 10.0,5 = 5 N\)

Các lực được biểu diễn như hình vẽ với tỉ xích \(2N\) ứng với \(1 cm\).

b) Đầu tiên vật đứng yên trên mặt bàn vì hai lực \(\overrightarrow {P}\) và \(\overrightarrow {Q}\) tác dụng lên vật cân bằng nhau. Sau đó, vật chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang nhờ lực kéo có cường độ \(2N\). Điều này chứng tỏ lực kéo cân bằng với lực cản của mặt sàn tác dụng lên vật: \(F_k = F_c\)

Các lực được biểu diễn như hình vẽ với tỉ xích \(2N\) ứng với \(1 cm\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải