Bài 56 trang 124 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 56 trang 124 VBT toán 9 tập 2. Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.63). Hãy trả lời các câu hỏi sau...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.63). Hãy trả lười các câu hỏi sau:

 

a) Có phải \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú không ?

b) Có phải \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh là học sinh bán trú không ?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là \(1800\) em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số đo các cung, sau đó tính tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ hình quạt có tổng số đo ba góc ở tâm là \(180^\circ \) mà theo hình 63 ta có hình quạt biểu diễn học sinh ngoại trú có số đo góc ở tâm là \(90^\circ ,\) bán trú có số đo góc ở tâm là \(60^\circ \) và nội  trú có số đo góc ở tâm là \(30^\circ .\)

Vậy:

a)  \(\dfrac{1}{2}\) số học sinh là học sinh ngoại trú.

b) \(\dfrac{1}{3}\) số học sinh là học sinh bán trú.

c) Số học sinh nội trú là \(\dfrac{1}{6}\) tổng số học sinh, chiếm  \(16,7\% \) .

d) Số học sinh ngoại trú là \(\dfrac{1}{2}\) tổng số học sinh bằng \(900\)  em.

     Số học sinh bán trú là  \(\dfrac{1}{3}\) tổng số học sinh bằng \(600\)  em.

      Số học sinh nội trú là  \(\dfrac{1}{6}\) tổng số học sinh bằng \(300\)  em.

Loigiaihay.com

 • Bài 57 trang 125 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 57 trang 125 VBT toán 9 tập 2. Các đường cao hạ từ A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (Góc C khác 90 độ) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E...

 • Bài 58 trang 126 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 58 trang 126 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng:a) OM đi qua trung điểm của dây BC...

 • Bài 59 trang 126 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 59 trang 126 VBT toán 9 tập 2. Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm D và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S...

 • Bài 60 trang 127 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 60 trang 127 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di động trên đường tròn đó...

 • Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Hình học 9 - Đề số 2

  Giải đề kiểm tra 45 phút chương 3: Góc với đường tròn Đề số 2 trang 128 VBT toán lớp 9 tập 2 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Quảng cáo
close