Bài 5.17 trang 19 SBT Vật lí 8

Giải bài 5.17 trang 19 sách bài tập vật lí 8. Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của chuyển động? Một vật chuyển động khi chịu tác dụng của hai lực là kéo lực và cản, có đồ thị vận tốc như trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của chuyển động? Một vật chuyển động khi chịu tác dụng của hai lực là kéo lực và cản, có đồ thị vận tốc như trên hình 5.5. Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của chuyển động?

A. \(OA\)                        B. \(AB\)

C. \(BC\)                        D. Cả ba giai đoạn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết các lực cân bằng: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Lời giải chi tiết

Vì trên đồ thị đoạn \(AB\) được biểu diễn là một đoạn thẳng tức là ở giai đoạn này vận tốc của vật không thay đổi nên vật đang chuyển động đều, khi đó có sự cân bằng lực xảy ra.

Chọn B

Loigiaihay.com 

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài