Bài 5.13 trang 18 SBT Vật lí 8

Giải bài 5.13 trang 18 sách bài tập vật lí 8. Một ôtô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe.

Quảng cáo

Đề bài

Một ôtô khối lượng \(2\) tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. Biết lực cản lên ôtô bằng \(0,25\) lần trọng lượng của xe.

a) Kể các lực tác dụng lên ôtô

b) Biểu diễn các lực trên theo tỉ xích \(0,5cm\) ứng với \(5000N\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính trọng lượng: \(P=10m\)

Sử dụng lí thuyết các lực cân bằng.

Sử dụng lí thuyết về biểu diễn vecto lưc

Lời giải chi tiết

a) Các lực tác dụng lên ôtô: Các lực tác dụng lên ô tô: trọng lực \(\overrightarrow P \), lực phát động \(\overrightarrow {F_k} \), lực cản \(\overrightarrow {F_c} \) và lực đỡ của mặt đường \(\overrightarrow Q \).

b) Trọng lực có độ lớn là: \(P = 10.m = 10.2000 = 20000N\)

Lực cản tác dụng lên ô tô có độ lớn là: \(F_c = 0,25.P = 0,25.20000 = 5000N\)

Các lực được biểu diễn như trong hình dưới đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải