Bài 5.12 trang 17 SBT Vật lí 8

Giải bài 5.12 trang 17 sách bài tập vật lí 8. Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V dưới tác dụng của hai lực cân bằng F1 và F2 theo chiều của lực F2. Nếu tăng cường độ của lực F1 thì vật sẽ chuyển động với vận tốc:

Quảng cáo

Đề bài

Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc \(v\) dưới tác dụng của hai lực cân bằng \(\overrightarrow {{F_1}}\) và \(\overrightarrow {{F_2}}\) theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}}\). Nếu tăng cường độ của lực \(\overrightarrow {{F_1}}\) thì vật sẽ chuyển động với vận tốc:

A. luôn tăng dần

B. luôn giảm dần

C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần

D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về hai lực cân bằng.

Lời giải chi tiết

Vì lúc đầu khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng và đang chuyển động theo chiều của lực \(\overrightarrow {{F_2}}\). Khi ta tăng cường độ lực \(\overrightarrow {{F_1}}\) ngược chiều với lực \(\overrightarrow {{F_2}}\) thì vật sẽ chuyển động với vận tốc giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều theo chiều của \(\overrightarrow {{F_1}}\) và tăng dần.

Chọn D

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải