Bài 5 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 95 VBT toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD) có góc A- góc D = 20^o ...

Quảng cáo

Đề bài

Hình thang \(ABCD\) (\(AB // CD\)) có \(\widehat{A}-\widehat{D}={20^0}\), \(\widehat{B}=2\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tổng hai góc trong cùng phía bù nhau.

Lời giải chi tiết

\(AB//CD\) nên \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

Ta lại có \(\widehat A - \widehat D = {20^0}\)  nên \(\widehat D = \left( {{{180}^0} - {{20}^0}} \right):2 = {80^0}.\)

Suy ra \(\widehat{A}=20^0 + 80^0= 100^0\)

\(AB//CD\) nên \(\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\). Ta lại có  \(\widehat{B}=2\widehat{C}\)

nên \(3\widehat C = {180^0},\) suy ra \(\widehat C = {180^0}:3 = {60^0},\) \(\widehat{B}= 2.60^0 =120^0\)

Chú ý: \(\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\) (vì hai góc trong cùng phía)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close