Bài 5 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 13 tập bản đồ Sử 11. Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Chiến tranh thế giới thứ nhất tác động như thế nào đến cách mạng châu Âu:

☐ Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển

☐ Binh lính nổi dậy phản chiến

☐ Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra

☐ Tình thế cách mạng xuất hiện ở một số nước

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

☒ Tình thế cách mạng xuất hiện ở một số nước

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close