Bài 4 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 13 tập bản đồ Sử 11. Diễn biến 2 giai đoạn của cuộc chiến tranh

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy sử dụng màu tô vào các mũi tên ở lược đồ trên để thể hiện diễn biến 2 giai đoạn của cuộc chiến tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Diễn biến của chiến tranh

Lời giải chi tiết

Lược đồ diễn biến chiến tranh thế giới thứ nhất

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài