Bài 5 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 5 trang 10 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào hình 20 lược đồ “Cách mạng 1848-1849 ở châu Âu” trong SGK

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 20 lược đồ “Cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu” trog SGK, em hãy:

1) Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh nơi bùng nổ phong trào cách mạng 1849 - 1849 ở châu Âu.

Lược đồ Cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu

2) Nêu nhiệm vụ cách mạng ở một số nước châu Âu trong cuộc cách mạng 1848 - 1849:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

Lời giải chi tiết

Lược đồ Cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu

1) 

2) Nhiệm vụ cách mạng ở một số nước châu Âu trong cuộc cách mạng 1848 - 1849

- Ở Đức, Italia: Thống nhất đất nước, mở đường cho CNTB phát triển.

- Áo - Hung, Hung-ga-ri, Séc, Ba Lan,… : đấu tranh đòi giải quyết các vấn đề dân tộc, thành lập các quốc gia độc lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close