Bài 4 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 9 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “Khu vực Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX” trong hình 19 SGK

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Khu vực Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX” trong hình 19 SGK. Em hãy:

1) Điền vào trong lược đồ dưới đây tên và năm thành lập các quốc gia tư sản ở khu vực này:

Lược đồ khu vực Mĩ Latinh thế kỉ XIX

2) Trình bày nguyên nhân ra đời của các quốc gia tư sản ở khu vực này:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

Lời giải chi tiết

Lược đồ khu vực Mĩ Latinh thế kỉ XIX

1) 

2) Nguyên nhân ra đời của các quốc gia tư sản

- Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

- Phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Âu và châu Mĩ ngày càng dâng cao.

- Do tác động của các cuộc Cách mạng tư sản trước đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close