Bài 5 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

Quảng cáo

Đề bài

Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A. tARN

B. mARN

C. rARN

D. Cả A,B và C

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Loại ARN này mang thông tin phiên mã từ gen và làm khuôn cho ribôxôm tổng hợp nên chuỗi polipeptit.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B. mARN: có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài