Bài 5 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định? (chọn phương án đúng nhất)

Quảng cáo

Đề bài

Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định? (chọn phương án đúng nhất)

A. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN

B. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

C. Tỉ lệ A + T / G + X trong phân tử ADN

D. Cả B và C

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close