Bài 4.9 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.9 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Quảng cáo

Đề bài

Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây \(OA\), \(OB\) (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết cách biểu diễn vecto lực: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn.

Lời giải chi tiết

Đèn chịu tác dụng của các lực:

- Lực \(\overrightarrow {{T_1}}\): Gốc là điểm \(O\), phương trùng với sợi dây \(OA\), chiều từ \(O\) đến \(A\) và có độ lớn \(150N\).

- Lực \(\overrightarrow {{T_2}}\) : Gốc là điểm \(O\), phương tạo với lực \(\overrightarrow {{T_1}}\) góc \(135^0\) trùng với sợi dây \(OB\), chiều từ \(O\) đến \(B\) và có độ lớn \(150√2 N ≈ 212N\).

- Lực \(\overrightarrow {P}\): Gốc là điểm \(O\), phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn \(150N\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4: Biểu diễn lực
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài