Bài 41 trang 83 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 83 VBT toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định: a) (3x+2)/(2x^2-6x) ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của \(x\) để giá trị của các phân thức sau được xác định :

LG a

\(\eqalign{
& \,\,\,{{3x + 2} \over {2{x^2} - 6x}} \cr  \)  

Phương pháp giải:

Điều kiện xác định của phân thức là mẫu thức khác \(0\). 

Giải chi tiết:

Giá trị của phân thức được xác định khi mẫu thức khác \(0\)

\(2{x^2} - 6x = 2x\left( {x - 3} \right) \ne 0\) khi \(x \ne 0\) và \( x \ne 3\). 

LG b

\(\eqalign{
& \,\,{5 \over {{x^2} - 3}} \cr} \)

Phương pháp giải:

Điều kiện xác định của phân thức là mẫu thức khác \(0\). 

Giải chi tiết:

Giá trị của phân thức được xác định khi mẫu thức khác \(0\)

\({x^2} - 3 = {x^2} - {\left( {\sqrt 3 } \right)^2}\)\( = \left( {x - \sqrt 3 } \right)\left( {x + \sqrt 3 } \right) \ne 0\) khi \(x \ne   \sqrt 3\) và \( x \ne -\sqrt 3 \) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close