Bài 41 trang 116 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 41 trang 116 VBT toán 9 tập 2. Lấy giá trị gần đúng của pi bằng 3,14. Hãy điền vào ô trống (…) trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ)...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Lấy giá trị gần đúng của \(\pi \) bằng 3,14. Hãy điền vào ô trống (…) trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các công thức:

Chu vi đường tròn có bán kính \(R\) là \(C = 2\pi R = \pi d\) với \(d = 2R\) là đường kính của đường tròn.

Suy ra \(R = \dfrac{C}{{2\pi }};R = \dfrac{d}{2};\,d = \dfrac{C}{\pi }.\) 

Lời giải chi tiết

Từ công thức tính độ dài  đường tròn \(C = 2\pi R\) hay \(C = \pi d\,(d = 2R)\) ta có :

a) Khi \(R = 10 \Rightarrow \,C = 2\pi .10 \)\(= 2.3,14.10 = 62,8;\)\(d = 2R= 20\left( {cm} \right).\)

b) Khi \(d = 10 \Rightarrow R = 5cm;\)\(C = 3,14.10 = 31,4\left( {cm} \right).\)

c) Khi \(C = 20 \Rightarrow d = \dfrac{{20}}{\pi }\) và \(R = \dfrac{{10}}{\pi } \approx 3,18.\)  

Các trường hợp khác tính tương tự và điền kết quả vào bảng trên. 

Loigiaihay.com

 • Bài 42 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 42 trang 117 VBT toán 9 tập 2. a) Tính độ dài cung 60 độ của một đường tròn có bán kính 3 dm.b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm...

 • Bài 43 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 43 trang 117 VBT toán 9 tập 2. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC...

 • Bài 44 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 44 trang 117 VBT toán 9 tập 2. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe có đường kính là 1,672 m và bánh xe trước có đường kính là 88 cm...

 • Bài 45 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 45 trang 118 VBT toán 9 tập 2. Bánh xe của một ròng rọc có chu vi 540 mm. Dây cu roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200 mm. Tính góc AOB (h.56)...

 • Bài 46 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 46 trang 118 VBT toán 9 tập 2. Vĩ độ của Hà Nội là 20 độ 01 phút. Mỗi vòng kinh tuyến Trái Đất khoảng 40000 km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo...

Quảng cáo
close