Bài 44 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 44 trang 117 VBT toán 9 tập 2. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe có đường kính là 1,672 m và bánh xe trước có đường kính là 88 cm...

Quảng cáo

Đề bài

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe có đường kính là \(1,672 m\) và bánh xe trước có đường kính là \(88 cm\). Hỏi khi bánh xe sau lăn được \(10\) vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính chu vi các bánh xe theo công thức: Chu vi đường tròn có bán kính \(R\) là \(C = 2\pi R = \pi d\) với \(d = 2R\) là đường kính của đường tròn.

+ Tính quãng đường ứng với bánh xe sau lăn được \(10\) vòng, từ đó tính số vòng bánh xe trước lăn được.

Lời giải chi tiết

 Ta gọi \({d_1} = 88cm = 0,88m;\) \({d_2} = 1,672m\) và \({C_1};{C_2}\) lần lượt là độ dài của bánh xe trước và bánh xe sau.

Theo công thức \(C = \pi d\) ta có : \({C_1} = 0,88\pi \,\left( m \right),\)\({C_2} = 1,672\pi \,\left( m \right).\)

Bánh xe sau lăn được 10 vòng tương ứng với quãng đường là :

                 \({C_2}.10 = 16,72\pi \,\left( m \right).\)

Vậy số vòng bánh  xe trước lăn được là: \(\dfrac{{{C_2}.10}}{{{C_1}}} = 19\) ( vòng).

Loigiaihay.com

 • Bài 45 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 45 trang 118 VBT toán 9 tập 2. Bánh xe của một ròng rọc có chu vi 540 mm. Dây cu roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200 mm. Tính góc AOB (h.56)...

 • Bài 46 trang 118 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 46 trang 118 VBT toán 9 tập 2. Vĩ độ của Hà Nội là 20 độ 01 phút. Mỗi vòng kinh tuyến Trái Đất khoảng 40000 km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo...

 • Bài 47 trang 119 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 47 trang 119 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O’, đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại B...

 • Bài 43 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 43 trang 117 VBT toán 9 tập 2. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC...

 • Bài 42 trang 117 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 42 trang 117 VBT toán 9 tập 2. a) Tính độ dài cung 60 độ của một đường tròn có bán kính 3 dm.b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close