Bài 4 trang 95 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 95 VBT toán 8 tập 1. Tìm x và y trên hình 9, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB và CD...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) và \(y\) trên hình \(9\), biết rằng \(ABCD\) là hình thang có đáy là \(AB\) và \(CD.\)

LG a

 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song: hai góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau.

Giải chi tiết:

Ở hình 9a) ta có:

\(x = {180^0} - {80^0} = {100^0}\) (hai góc trong cùng phía, \(AB//DC\)) 

\( y = {180^0} - {40^0} = {140^0}\) (hai góc trong cùng phía, \(AB//DC\))

LG b

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song: hai góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau.

Giải chi tiết:

Ở hình 9b) ta có:

\( x ={70^0} \) (hai góc đồng vị, \(AB//DC\)) 

\(y ={50^0} \) (hai góc so le trong)

LG c

 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song: hai góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau.

Giải chi tiết:

Ở hình 9c) ta có: 

\( x = {180^0} - {90^0} = {90^0}\) (hai góc trong cùng phía, \(AB//DC\))

\(y = {180^0} - {65^0} = {115^0}\)  (hai góc trong cùng phía, \(AB//DC\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close