Bài 4 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 38 tập bản đồ Sử 11. Hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo gợi ý sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo gợi ý sau:

Lược đồ Việt Nam theo hiệp ước Patơnốt

- Vẽ ranh giới Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì theo nội dung của hai bản Hiệp ước 1883 và 1884.

- Tô màu khác nhau lên lược đồ, để phân biệt các phần lãnh thổ nước ta: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì theo Hiệp ước Pa tơ nốt.

- Ghi tên Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì lên lược đồ.

- Viết tóm tắt nội dung chính của hai bản hiệp ước 1883 và 1884.

- Nêu nhận xét của em về hai bản hiệp ước kể trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

Lời giải chi tiết

Lược đồ Việt Nam theo hiệp ước Patơnốt 

* Nội dung chính của hai bản hiệp ước 1883 và 1884.

- Hiệp ước 1883:

+ Việt Nam đặt dưới sự bảo trợ của Pháp.

+ Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài đều do Pháp nắm giữ.

+ Pháp nắm toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

- Hiệp ước 1884:

+ Cơ bản giống Hiệp ước 1883, nhưng được sửa chữa thêm một số bộ luật nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc thêm những phần tủ phong kiến đầu hàng.

* Nhận xét: Sau các Hiệp ước này, thực dân Pháp đã hoàn thành cơ bản việc xâm lược Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close