Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 11. Quan sát các bức ảnh dưới đây và dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các bức ảnh dưới đây và dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy:

- Ghi tên bức ảnh vào phía dưới mỗi bức ảnh.

- Các bức ảnh gợi cho em nhớ đến sự kiện lịch sử nào.

- Viết những thông tin ngắn gọn về mỗi bức ảnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874

Lời giải chi tiết

- Nguyễn Tri Phương tên cũ là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu là Đồng Xuyên, sinh ngày 21-7 năm Canh Thân (1800), quê làng Đường Long (Chí Long), xã Chánh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên.

- Là người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược trong những năm 1873 - 1874

- Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội, khoảng 100 binh sĩ triều đình dưới sự chỉ huy của một viên Chưởng cơ đã chiến đấu và hi sinh tới người cuối cùng tại cửa Ô Thành Hà (sau được đổi tên là Ô Quan Chưởng).

* Các bức ảnh gợi nhớ đến sự kiện lịch sửPhong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 - 1874.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close