Bài 4 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 24 tập bản đồ Sử 11. Điền vào bảng thống kê những sự kiện sao cho đúng với từng mốc thời gian

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng thống kê dưới đây những sự kiện sao cho đúng với từng mốc thời gian.

Thời gian

Nội dung sự kiện

Từ năm 1918 - 1929

 

Tháng 5 - 1921

 

Tháng 10 - 1929

 

Tháng 11 - 1933

 

Từ năm 1929 - 1933

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung sự kiện

Từ năm 1918 - 1929

Khủng hoảng kinh tế.

Tháng 5 - 1921

Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập.

Tháng 10 - 1929

Chấm dứt thời kì khủng hoảng của nền kinh tế Mĩ.

Tháng 11 - 1933

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Từ năm 1929 - 1933

Khủng hoảng kinh tế thừa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài