Bài 3 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 24 tập bản đồ Sử 11. Hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng với vai trò của nhà nước Mĩ

Quảng cáo

Đề bài

Với kiến thức thu được qua bài học, hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng với vai trò của nhà nước Mĩ trong việc thực hiện chính sách kinh tế mới.

☐ Can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế

☐ Bỏ mặc nền kinh tế phát triển

☐ Lũng đoạn nền kinh tế

☐ Nhà nước cho tư nhân đầu tư vào các ngành kinh tế quan trọng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chính sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven

Lời giải chi tiết

☒ Can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài