Bài 4 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 4 trang 17 tập bản đồ Sử 8. Em hãy viết ra những điều mà em biết về hai nhân vật ở hình 4, hình 5

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy viết ra những điều mà em biết về hai nhận vật ở hình 4, hình 5 (tên, năm sinh, năm mất và những sáng tác tiêu biểu).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã

Lời giải chi tiết

- Mô-da: Thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc.

- Lép-tôn-xtôi: Trào lưu văn học tiến bộ và chủ nghĩa hiện thực phê phán.

Loigiaihay.com


Quảng cáo
list
close
Gửi bài