Bài 3 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 16 tập bản đồ Sử 8. Quan sát bức chân dung hình 3, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức chân dung hình 3, em hãy:

1) Ghi dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật.

2) Nêu những phát minh tiêu biểu mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Xem lại mục  II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

Lời giải chi tiết

1)

2) Phát minh tiêu biểu: Thuyết vạn vật hấp dẫn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài