Bài 4 mục III trang 37 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 37 VBT Sinh học 9: viết đoạn mạch đơn bổ sung với mạch gốc

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

– A – T – G – X – T – A – G –T – X –

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các nuclêôtit giữa hai mạch đơn liên kết theo NTBS: A liên kết với T, G liên kết với X

Lời giải chi tiết

Trình tự đoạn mạch bổ sung là:

– T – A – X – G – A – T – X –A – G –

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close