Bài 39 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

b) \(\left( {{x^2} - 1} \right)\left( {\dfrac{1}{{x - 1}} - \dfrac{1}{{x + 1}} - 1} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng:

\(\dfrac{A}{B}\left( {\dfrac{C}{D} + \dfrac{E}{F}} \right) = \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} + \dfrac{A}{B}.\dfrac{E}{F}\)

Lời giải chi tiết

b) Áp dụng tính chất nhân phân phối, ta có: 

\(\displaystyle  \left( {{x^2} - 1} \right)\left( {{1 \over {x - 1}} - {1 \over {x + 1}} - 1} \right) \)
\(\displaystyle = \left( {{x^2} - 1} \right).{1 \over {x - 1}} + \left( {{x^2} - 1} \right).{{ - 1} \over {x + 1}} \)\(\displaystyle + \left( {{x^2} - 1} \right)\left( { - 1} \right) \) 
\(\displaystyle = {{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {x - 1}} \)\(\displaystyle - {{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {x + 1}} - \left( {{x^2} - 1} \right) \)
\(\displaystyle = x + 1 - \left( {x - 1} \right) - {x^2} + 1\)\(\displaystyle = x + 1 - x + 1 - {x^2} + 1 = - {x^2} + 3  \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close