Bài 3.9 trang 10 SBT Vật lí 8

Giải bài 3.9 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s; trong thời gian còn lại bằng 9m/s. Vận tốc trung bình của vật trong suốt thời gian chuyển động là

Quảng cáo

Đề bài

Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong \(1/3\) thời gian đầu bằng \(12m/s\); trong thời gian còn lại bằng \(9m/s\). Vận tốc trung bình của vật trong suốt thời gian chuyển động là

A. \(10,5m/s\)                             B. \(10m/s\)

C. \(9,8m/s\)                               D. \(11 m/s\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình:

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Gọi thời gian vật chuyển động là \(t\)

Ta có:

\(\eqalign{
& {s_1} = {v_1}.{t_1} = 12{t \over 3} = 4t \cr 
& {s_2} = {v_2}.{t_2} = 9.{2 \over 3}t = 6t \cr 
& {v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over t} = {{4t+6t} \over t} = 10m/s \cr} \) 

Chọn B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài