Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 8

Giải bài 3.3 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài \(3km\) với vận tốc \(2m/s\). Quãng đường tiếp theo dài \(1,95km\), người đó đi hết \(0,5h\). Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biểu thức tính vận tốc trung bình:

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

\({s_1} = 3km = 3000m\) 
\({v_1} = 2m/s\) 
\({s_2} = 1,95km = 1950m\) 
\({t_2} = 0,5h = 1800s\)

Thời gian để người đó đi hết quãng đường đầu là:

\({t_1} = \dfrac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \dfrac{{3000}}{2} = 1500\,{\text{s}}\)

Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường là:

\({v_{TB}} = \dfrac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\\ = \dfrac{{3000 + 1950}}{{1500 + 1800}} = 1,5\,m/s\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài