Bài 3.2 trang 8 SBT Vật lí 8

Giải bài 3.2 trang 8 sách bài tập vật lí 8. Một người đi quãng đường S1 với vận tốc V1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 với vận tốc v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường S1 và S2 ?

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi quãng đường \(s_1\) với vận tốc \(v_1\) hết \(t_1\) giây, đi quãng đường tiếp theo \(s_2\) với vận tốc \(v_2\) hết \(t_2\) giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường \(s_1\) và \(s_2\)?

A. \({v_{tb}} = \dfrac{{v_1} + {v_2}}{2}\)

B. \({v_{tb}} = \dfrac{v_1}{s_1} + \dfrac{v_2}{s_2}\) 

C. \({v_{tb}} = \dfrac{{s_1} + {s_2}}{{t_1} + {t_2}}\)

D. Cả ba công thức trên đều không đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều: 

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Suy ra: \({v_{tb}} = \dfrac{{s_1} + {s_2}}{{t_1} + {t_2}}\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài