Bài 3.10 trang 10 SBT Vật lí 8

Giải bài 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là V1 = 12m/s; v2 = 8m/s; v3 = 16m/s. Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

Quảng cáo

Đề bài

Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là \(v_1 = 12m/s\); \(v_2 = 8m/s\); \(v_3 = 16m/s\). Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình: \({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Chặng đường gồm ba giai đoạn liên tiếp cùng chiều dài nên s1 = s2 = s3 = s.

Thời gian ô tô chuyển động trên mỗi chặng lần lượt là:

\({t_1} = \dfrac{s}{{{v_1}}};{t_2} = \dfrac{s}{{{v_2}}};{t_3} = \dfrac{s}{{{v_3}}}\) 

Vận tốc trung bình:

\({v_{tb}} = \dfrac{3s}{{t_1} + {t_2} + {t_3}} =\dfrac {3s}{{\dfrac {s} {v_1}} + {\dfrac {s} {v_2}} + {\dfrac {s} {v_3}}}\)

\( =\dfrac {3}{{\dfrac {1} {v_1}} + {\dfrac {1} {v_2}} + {\dfrac {1} {v_3}}}\)

\( =\dfrac {3}{{\dfrac {1} {12}} + {\dfrac {1} {8}} + {\dfrac {1} {16}}}=11,1m/s\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài