Bài 3 trang 86 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 86 VBT toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dùng định lí Pi-ta-go tính giá trị của cạnh huyền.

- Dùng hệ thức về cạnh góc vuông, cạnh huyền và hình chiếu trên cạnh huyền để tìm độ dài các cạnh còn thiếu.

Lời giải chi tiết

a) \(x + y = \sqrt {{7^2} + {9^2}}  = \sqrt {130} \)

\({7^2} = \sqrt {130}  \Rightarrow x = 49:\sqrt {130}  = \dfrac{{49}}{{\sqrt {130} }}\)

\({9^2} = \sqrt {130} y \Rightarrow y = 81:\sqrt {130}  = \dfrac{{81}}{{\sqrt {130} }}\)

b) \({16^2} = 20.y \Rightarrow y = 256:20 = 12,8\)

\(x = 20 - 12,8 = 7,2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close