Bài 3 trang 55 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 55 tập bản đồ Sử 12. Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70, 71 trong SGK

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày mối liên hệ giữa nội dung các bức hình 69, 70, 71 trong SGK, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Hình 70. Nhân dân Mĩ phản đối chiến tranh Việt Nam, đòi quân Mĩ rút về nước (10-1967)

Hình 71. Thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn biểu tình đòi Mĩ - chính quyền Sài Gòn bãi bỏ lệnh động viên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Lời giải chi tiết

Mối liên hệ giữa các bức hình 69, 70, 71 với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

- Các bức hình thể hiện những thuận lợi của cách mạng nước ta, đó là:

 

+ Trên mặt trận quân sự có thắng lợi ở trận Vạn Tường (hình 69);

+ Trên mặt trận chính trị có quần chúng nhân dân ủng hộ, thanh niên, học sinh, sinh viên biểu tình quyết liệt (hình 71).

+ Bên cạnh đó, nhân dân Mĩ cũng phản đối chiến tranh Việt Nam, đòi quân Mĩ rút về nước (hình 70).

=> Đảng ta nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta => ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam (1968).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close