Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa ,em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 trong sách giáo khoa, em hãy:

1) Tô những màu khác nhau và điền vào chỗ chấm (…) trong lược đồ ở hình bên trên các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

2) Nêu các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

3) Nêu kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1)

2) Các sự kiện chính trong các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Tháng 12-1773: nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu trở chè của Anh.

- Từ ngày 5-9 đến 26-10-1774: đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ họp Hội nghị lục địa đòi quyền lợi của mình với vua Anh.

- Tháng 4-1775: chiến tranh bùng nổ.

- Ngày 4-7-1776: Tuyên ngôn Độc lập được công bố.

- Ngày 17-10-1777: thắng lợi ở Xa-ra-tô-ga.

3) Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

- Kết quả: Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ.

- Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close