Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 8. Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Cuộc nội chiến ở Anh” hình 1 trong SGK, em hãy:

1) Tô những màu khác nhau thể hiện vùng ủng hộ nhà Vua và vùng ủng hộ Quốc hội vào lược đồ ở hình bên

Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh

2) Nêu những sự kiện chính về cuộc nội chiến ở Anh

3) Trình bày kết quả, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh

1) 

2) Những sự kiện chính về cuộc nội chiến ở Anh

- Tháng 8/1642: Nội chiến ở Anh bùng nổ. Quân đội Quốc hội đánh bại quân đội của nhà Vua.

- 30/1/1649: Vua Sác - lơ I bị xử tử. Anh lần lượt trải qua các chế độ Cộng hòa, độc tài quân sự, quân chủ và cuối cùng là chế độ quân chủ lập hiến.

3) Kết quả, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

- Kết quả:

Chế độ Quân chủ lập hiến ra đời, Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực quốc gia thuộc về tư sản và quý tộc mới.

- Ý nghĩa:

+ Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã thành công, chủ yếu vì được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh.

+ Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close