Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

 Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công, chặn đánh; màu xanh vào kí hiệu chỉ quân Pháp tấn công và rút lui.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

* Âm mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là gì?

☐ Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

☐ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

☐ Khóa chặt biên giới Việt - Trung.

☐ Kết thúc chiến tranh.

Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là gì?

☐ Quân ta phải rút khỏi Việt Bắc.

☐ Đại bộ phận quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.

☐ Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn.

☐ Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV.  Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

* Âm mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là gì?

☒ Phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

☒ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

☒ Khóa chặt biên giới Việt - Trung.

* Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là gì?

☒ Đại bộ phận quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc.

☒ Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn.

☒ Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài