Bài 3 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 28 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

Lược đồ cách mạng tháng tám năm 1945

+) Tô màu khác nhau vào các tỉnh trên lược đồ theo từng giai đoạn được ghi trong chú giải.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập đã trở thành ngày lễ gì của dân tộc ta?

☐ Ngày kỉ niệm chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta.

☐ Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công ở Hà Nội.

☐ Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

☐ Ngày Quốc khánh của dân tộc ta.

* Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

☐ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất.

☐ Đảng và nhân dân ta chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa.

☐ Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

☐ Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết

Lược đồ cách mạng tháng tám năm 1945

* Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập đã trở thành ngày lễ gì của dân tộc ta?

☒ Ngày Quốc khánh của dân tộc ta

* Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

☒ Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất.

☒ Đảng và nhân dân ta chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa.

☒ Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài