Bài 3 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 17 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước câu trả lời đúng, trong các phương án sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tình hình khoa học – kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. không phát triển

B. chỉ có một số phát minh nhỏ

C. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu lớn

D. không chú trọng phát triển khoa học- kĩ thuật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975

Lời giải chi tiết:

Tình hình khoa học – kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu lớn.

Chọn: C

Câu 2

Ý nào dưới đây không đúng, trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới.

B. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.

C. Bắt tay với Trung Quốc

D. Dung dưỡng Ixraen.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975

Lời giải chi tiết:

Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới, bắt tay với Trung Quốc, dung dưỡng Ixraen.

Chọn: A

Câu 3

Ý nào dưới đây không đúng, khi nói về âm mưu của Mĩ sau Chiến tranh lạnh?

A. Chuẩn bị đề ra chiến lược mới.

B. Vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.

C. Dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động khác.

D. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975

Lời giải chi tiết:

Âm mưu của Mĩ sau Chiến tranh lạnh là: chuẩn bị đề ra chiến lược mới, vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới, dùng sức mạnh kinh tế thao túng mọi hoạt động khác.

Chọn: D

Câu 4

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh, đứng thứ 2 trên thế giới.

B. kinh tế Mĩ ngày càng giảm sút do đất nước bị chiến tranh tàn phá.

C. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

D. kinh tế Mĩ phát triển chậm lại do chính sách chạy đua vũ trang.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975

Lời giải chi tiết:

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Chọn: C

Câu 5

Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của kinh tế Mĩ, sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ là nước giàu tài nguyên lại không bị chiến tranh tàn phá.

B. Áp dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí.

C. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tiến hành quân sự hóa nền kinh tế.

D. Mĩ có vị trí chiến lược quan trọng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân dẫn tới sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: Mĩ là nước giàu tài nguyên lại không bị chiến tranh tàn phá, áp dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí, lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tiến hành quân sự hóa nền kinh tế.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close