Bài 3 trang 150 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 150 VBT toán 9 tập 2. Cho hàm số y = ax + b. Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số y = ax + b. Tìm a và b, biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

LG a

Đi qua hai điểm A(1; 3) và B (-1; -1);

Phương pháp giải:

Đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì tọa độ điểm \(M\) thỏa mãn phương trình \(y = ax + b\) hay \({y_0} = a{x_0} + b\) .

Thay tọa độ điểm \(A,B\) vào hàm số \(y = ax + b\) rồi giải hệ phương trình thu được để tìm hệ số \(a,b.\)

Giải chi tiết:

Vì \(A\left( {1;3} \right)\) và \(B\left( { - 1; - 1} \right)\) nằm trên đường thẳng \(y = ax + b\) nên ta có hệ phương trình 

\(\left\{ \begin{array}{l}a.1 + b = 3\\a.\left( { - 1} \right) + b =  - 1\end{array} \right. \)\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + b = 3\\ - a + b =  - 1\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2b = 2\\a + b = 3\end{array} \right. \)\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = 1\\a = 3 - b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = 1\\a = 2\end{array} \right.\)

Vậy \(a = 2;b = 1.\)

LG b

Song song với đường thẳng y = x + 5 và đi qua điểm C(1; 2)

Phương pháp giải:

Sử dụng hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) song song với nhau khi \(\left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.\)

Đồ thị hàm số \(y = ax + b\) đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì tọa độ điểm \(M\) thỏa mãn phương trình \(y = ax + b\) hay \({y_0} = a{x_0} + b\) .

Giải chi tiết:

Đường thẳng \(y = ax + b\) song song với đường thẳng \(y = x + 5\) có dạng \(y = x + b.\)

Thay \(x = 1;y = 2\) vào hàm số \(y = x + 5\) ta được \(2 = 1 + b \Leftrightarrow b = 1\)

Vậy đường thẳng cần tìm là \(y=x+1\), tức \(a = 1;b = 1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close