Bài 3 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mạch 1: – A – T – G – X – T – X – G –

Mạch 2: – T – A – X – G – A – G – X –

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo NTBS và bán bảo toàn dựa trên 1 mạch ADN làm khuôn mẫu

Lời giải chi tiết

Trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 là:

– A – U – G – X – U – X – G –

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài