Bài 3 mục III trang 36 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 36 VBT Sinh học 9:Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu trúc không gian của phân tử ADN

Lời giải chi tiết

Cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục giả định theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nu, dài 34 Å, đường kính vòng xoắn là 20 Å. Các nu trên hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X.

Hệ quả của NTBS:

+ Nếu biết trình tự nuclêôtit trên một mạch đơn của ADN, dựa theo NTBS có thể xác định được trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại.

+ Trong phân tử ADN, A = T; G = X; A+G = T+X.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close